Genom att kombinera AI med djupanalys, vaskar Avail fram svar och insikter ur din data så att du kan utveckla din affär.

TL;DR

AI-baserade plattform ger ett nytt, smartare sätt att använda och interagera med din data. Du får snabbt svar, upptäcker trender och mönster, skapar insikter och får konkreta action-points.

Vad vi gör

Med start i januari 2024, introducerar en AI-driven analys som transformerar data till strategiska insikter. Under första halvåret 2024 går vi ur pilotfasen mot skarp produkt.

Vilka vi är

Avail leds av , och . John har under åren hjälpt en rad stora företag med varumärkesförflyttning och strategier. Jonas är utvecklare och har i grunden kodat och byggt Avails AI-tjänst. Han har en förmåga att förvandla en vision till en fungerande teknisk lösning. Kristofer har över 20 års erfarenhet av ekonomijournalistik och affärsutveckling, ofta med inriktning på tech.

Hur vi gör det

Oftast sker processen i fyra steg. En identifieringsfas där kunden tillsammans med Avail tar fram frågeställningar och utmaningar som man vill ha svar på. En datainsamlingsfas där relevant information klustras och paketeras. En ai-fas där Avails AI i form av ett LLM-ramverk arbetar. Slutligen en analysfas där en rapport skapas.

Vilka vi är

Du väljer Avail om du vill få tillgång till en AI-driven analys som inte bara lyfter din data utan även tar fram konkurrensfördelar som du inte visste om - med stor precision.

Kundcase

Insikter från kommentarer

Avail kan dra slutsatser ur en omfattande mängd kommentarer - från medarbetare, kunder, besökare. Vår AI-plattform gör en analyser och tolkning bortom det givna, utan

Analyser av ljudmaterial

Avail förenklar processen att analysera ett omfattande ljudmaterial. Vår AI-plattform transkriberar, analyserar och tolkar ljudfiler för att avslöja dolda mönster och trender.

Optimering av strategier

Ta ett helhetsgrepp och ställ frågor till samlade data som årsredovisningar, visioner, strategidokument och hållbarhetsdata. Din egen data innehåller guld - vi kan vaska fram det åt dig.

Kontakt

info@availsthlm.se

Besök

Medborgarplatsen 4, 111 222 Stockholm